https://lh3.googleusercontent.com/mN0rej2oqVKJtfjMZLO9I3B6stILLcP4mNPtnfOEaiqSE-S_kAocz1jjt6PGPEwKFTwgjcdwuNK3f6cUQzmt6YLZB8ib8W2NM7GCoelhMxdSFdjjX9tNkNXSZ03EMGCKobBZj_ApSHxzbveTus_a3gZ3BS-tkDRk6_2xHng0USN5ktaBMupB-vN3cmLt_txd1SIx5E0nSpW-EgP1tQjVjsd7453FKWk91KLX0kO5LhSnSFK-hgeh8eh5MiYaO8W5Ped-HAgld7JamYyJVcN-cPLnpn0HkFxYSrNcNRKYfGWS7MsnFoECJJYPNWY9ij64caJWigI7vRkzFGY_DY3KkS2vVi7M0jny-rZN6nyK_tgovUWC3PQU8VkacrBQPtj6-b90-6eFjP20qALXIyl0_9hfjRe-3CgAHmXpLuIrlAmRko65t3h1Lo_o-sFNNfz2OAMcJ8S8pCMWfjmSZ7WuOqrUZYpnr2wsLd-UlxoZNdjGda2-BNRsNICVl9dfmxjPP_qXyVtOL5b-NJM_xEmKDdXcaR-_djglaoylFv14UALy7qLFB_HeJOG0pcwRY3aI_TvhSl4UydLifgBHnUNoYOwZ0ijp2kJ4=w262-h395-no請有緣之行修者。跟心法門門主 張俊德 張老師○◎●無上菩提願心●◎○

 
既然知發。§。菩提願心。§。之重要性。那就請行修者。

跟著◎§◎心法門◎§◎門主 覺行居士 張老師 以最虔誠之心發此善願吧!


﹝願心如下﹞:

從今而後的我 ﹝※※※﹞﹝請說出自己得名字﹞

身、口、意。所做所講所想的都對。對的才會執行。


    ※若是身口意所行所說所念不對之時。就不會成立。※

且在公平公正公開 (非公開)。及零誤差規劃之下行使一切事物。

    ※若非公平非公正 (非公開)。及非零誤差之下即不可能實現。※

並且是陰陽自然相對應之。且自作自受。有反作用力在。

    ※只有陰陽自然相應對。且自作自受。和有反作用力之下。才有可能完成。

        一切所自修之心願德慧戒。皆善求善用。正求正用。


    ※若非正求正用。非善求善用者。不能引用。且皆會自然反制其用。※

若有因緣領取福報能量之受用者。當不慎被奪取騙走一切之時。

此等必將以上述之願。自然相應化解其不善的行為。且累世累劫永不改變。

只要有發此誓願者。本人●◎○心法門○◎●門主 覺行居士 張俊德 張老師


必將於盡未來世引度發此誓願者。出離三界免六道輪迴。逍遙自在解脫!


※請行修者。若能於﹝善行﹞後。常發此願。效力更是不可思議。※‧§。戒律。§。


1.累世累劫。絕對不與邪道及妖魔鬼怪此類等妥協。並且絕對不保奏。

2.面對一切有形人身和眾生及無形靈元等。絕對不會不能也侵害不到。


﹝但此間能做願心內必要性之應對...﹞

創作者介紹
創作者 覺行居士 的頭像
覺行居士

◎§◎心法門◎§◎心法。氣功。身心靈修行部落格!

覺行居士 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()