https://lh3.googleusercontent.com/7DR3B4BvUYxiWJ4DBgdenEAvOJCCwDCijzT0UuKVnPZF6_A5anmAoKyLQFt7xL2jhfOMO1pVP3O3J9kV0NInR2toL76Xwcr6GvhmDSt_JwAmCOHO4PMZ5xaqT-1c9mButudhdt5F_iFrBHNyBcPACQAUvYRtf2CExxVqT2BuoH07TCgREKoUBQxnGTUwW57GtaFoI-n-LfnKxcOhhiSaR52JYxo9o9GU9vHxRZ8ZS3sz-yiIZTsCqhm1RhZsQn-6Wm-lvEJsEXVSyF-PMiXeW5y3OTCpR_hSv2oRmiJmzLkgdIfLqv_8ZI202bm1Lz854nI_vYyE0ic9A4xgAlGDsMucU9UOjZFXWp2f_m_SvCwhubM8TvHTU4hKSxvMl3rvGd-yeUv2oQ1yk1T2IMDgIqMeRfs9XiRXpsnxNrHm6Q8TYsEL9N2zPjD6kBRRIr-uYs7JAD_vKCBO-E2nVDz3u6rZm0JArfoAnUmK8kIYNoKIS1invLQzBgjvw3yHLBORcNBOC2hMp6HKlJDeEwbVpFlMGnyq1_ivCsnQ50UzB578nN9it2ibzy2HsMQ358uQYIT8=w346-h615-no此《六字大明咒》圖騰免費結法緣。可安奉自家客廳或佛堂右側。

若再自持咒修法。即會調整家中磁場。並且能有防護作用。可避免邪靈煞氣。

及非善之無形靈元侵犯。又可引入﹝宇宙正能量﹞進到家中。

行修者虔敬自持咒修法。定能感應道交。並且定得此
§光明之炁§保護。

尤其有發。§。菩提願心。§。及行善積德者。更顯殊勝。

行修者。再以此《觀音法門》一門深入修持。則悲智願德兼具。

能助自身早成。§。道業。§。跳脫三界免去六道輪迴。逍遙自在解脫......

若有須要者需自來◎§◎心法門◎§◎請取。

屆時本人會專程教授功法。和告知安座之方法和方位。


另◎§◎心法門◎§◎○§●心法經●§○亦能同時請回去研讀修煉。

新北市三重區力行路2段130巷7號4樓 (02):22808857 0919252145 張老師

創作者介紹
創作者 覺行居士 的頭像
覺行居士

◎§◎心法門◎§◎心法。氣功。身心靈修行部落格!

覺行居士 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()