https://lh3.googleusercontent.com/xziyw93Qr56FIC5kHH1nIvCVeuzTEq1YUaW8YFi-YABkBfhcBCkgxItzcJ4V1_DGwVDWkZjNOAww3afcd6CEhz3OeK1tmGDKO8X1zFnW5lzKGygps7fuc9CyLufmhE2KLn1xL5IMN0iOxCR9FqtC756IAAXTDSdysxf1_YpBUHnJHiW65kUh4wUFO9bE-QR0qpt6RoFdPFxRnJn31WtU279631yepA_8Js3e-4ZZo2xJP0Aq9bBkmT-ybfhTKIpK8dpxk_dAnzn30hZU4hH0r1MEH_5J6-AI3iAckbpwe99a2kXzvhl5YioiIsivRxKZ0D7kbOfQjx8sXpBIOQiSgYqlzZtCTGYO845aISegxEdrWPgBebPVj1K3Yf9bML7fFhPeuibS5p2Nd8p3xmuUAlGaSjXafDsz1zP_zaoi7eu5KrZaQwdtc_5r3r82mJnVssyQ9uRMz691U4V5kTs7Sqd0Zv8bKKC4OrF3RFSxG55b_A0FaXPq50XxevaXIkaWacE1lo-NG78HP-PvyFzei49aGTb5TdOkK9hTDEilXEhCqzKWcrDxgVOLGD4j1U-yatn8hrQx2fQGpUpggNsjCyJc59W9hLQ=w470-h835-no
 

       
          朋友燒炭自殺如何超渡?此茲事體大.........非一般超渡能解...............

因若非本身因緣該受此劫數。
即屬自愚昧或衝動一時想不開之行為。若屬後者

則愧對﹝父母、天地、自己、及祖先和國家、師長、親友、
甚且冤親債主。

更是錯亂因果。﹞亦屬不忠不孝不仁不義之人.......................實難超渡之。

此必由

1.親人代發善願。

2.用此亡人之錢財怖施迴向。

3.親人亦為此亡人發善願佈施迴向。

4.供養出家眾。以此功德力迴向超薦亡者。

5.當往生者面前欲其自誠心懺悔自殺罪愆。

6.為亡者放生、點燈供佛、煙供、一切善行迴向引渡其靈。

7.請亡者自發行修之心及持咒。持《六字大明咒》迴向本身。

8.親人以《大悲水》淨化及處。或持唸《六字大明咒》以心念迴向該處。

9.告知亡靈求。§。天地。§。﹝父母﹞『祖先』冤債等。開恩赦罪。

10.求世間◎§◎心法門◎§◎張老師 舉辦【法會】引渡!

以上能全其功時。
則亡者必能暫得歇息自修。或免其每天之罪習而行自殺之事.........

 
***********************************
***********************************
※此適用於其他超渡之事宜※
***********************************
***********************************
創作者介紹
創作者 覺行居士 的頭像
覺行居士

◎§◎心法門◎§◎心法。氣功。身心靈修行部落格!

覺行居士 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()